Scholen

De methode ‘Aandacht werkt’ is zeer geschikt om op scholen te geven.

Kinderen leren op school veel vaardigheden. Het ontwikkelen van de vaardigheid ‘mindfulness’ kan hierbij een waardevolle aanvulling zijn. Mindfulness is het richten van de aandacht op een specifieke manier: doelbewust, in het huidige moment, zonder oordeel. Kinderen leren zich beter concentreren en dit komt hun leerprestaties ten goede.

Eline Snel, oprichtster van de Academie voor Mindful Teaching en auteur van het boekje ‘Stilzitten als een kikker’, ontwikkelde een achtweekse mindfulness training voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Deze training voedt de innerlijke ontwikkeling bij kinderen. Ze ontwikkelen kwaliteiten als aandacht, concentratie, geduld, vriendelijkheid en verdraagzaamheid. Hierdoor kunnen kinderen gemakkelijker omgaan met de ‘weersomstandigheden’ in hun leven.

‘Aandacht werkt’ is een achtweekse training van 30-40 minuten. Voor verschillende leeftijdgroepen (4 t/m 12 jaar) zijn er trainingen ontwikkeld. Een training omvat 8 lessen, waarbij iedere les een ander onderwerp behandelt. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: observeren en concentreren, luisteren naar je lijf, geduld, vertrouwen & loslaten, de wondere wereld van gedachten en aardig zijn is leuk. In elke les luisteren kinderen naar verhalen, doen ze diverse oefeningen en praten we na over de ervaringen na de verschillende oefeningen. Per week wordt er op een vaste dag en op een vast tijdstip een les gegeven aan de gehele groep. Op de andere dagen van de week wordt er 10 minuten geoefend door de eigen leerkracht. Hiervoor is hulpmateriaal beschikbaar. Ook kan er een cd gebruikt worden bij het doen van de oefeningen. Deze materialen kunnen worden geleend voor de periode dat de lessen in de groep worden gegeven.

Er is wetenschappelijk onderzoek verricht naar aandachttraining in de afgelopen dertig jaar. Recent (2010) is onderzoek gedaan naar het effect van mindfulness bij jonge kinderen, aan de UvA te Amsterdam. Momenteel doet de Radboud Universiteit Nijmegen een onderzoek naar het effect van de ‘Aandacht werkt!’-trainingen die op een aantal basisscholen in Nederland gegeven is.

Net zoals bij volwassenen zijn de effecten van aandachttraining:

  • verhoging van de concentratie (betere leerprestaties)
  • toenemende vaardigheid om met emoties, frustraties, pijn en stress om te gaan
  • langdurige en waarneembare afname van klachten zoals vermoeidheid, stress, ziekteverzuim, piekeren en slapeloosheid
  • opvallende toename in de mogelijkheid tot ontspanning van lichaam en geest
  • meer energie, balans en plezier in het leven
  • meer verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de leefomgeving
  • verbeteren van het geheugen, vooral op spannende momenten zoals toetsen en spreekbeurten

Heeft uw school interesse in de mindfulness training ‘Aandacht werkt’? Neemt u dan contact op met mij. Ik ben opgeleid door Eline Snel en een gecertificeerd AMT trainer. Er zijn ook mogelijkheden een pilot training te organiseren. Informeert u naar de mogelijkheden hiervoor.

mindfulteaching